PL EN
Elbląg
elbląski
braniewski
bartoszycki
lidzbarski
kętrzynski
węgorzewski
gołdapski
olecki
ełcki
piski
gizycki
mrągowski
szczycieński
Olsztyn
olsztyński
nidzicki
działdowski
nowomiejski
iławski
ostródzki
Baza ofert
współpracy
Drogi
Przejścia graniczne
Przejścia graniczne kolejowe
Porty lotnicze międzynarodowe
Porty lotnicze regionalne
Porty morskie
Ośrodki miejskie
Szukaj oferty
Typ podmiotu
wszystkie
Rodzaj oferty współpracy:
wszystkie
Rodzaj współpracy:
wszystkie
Oferta dotyczy branży:
wszystkie
Preferowany odbiorca oferty:
wszystkie
Wyszukiwanie Zaawansowane
Typ podmiotu
wszystkie
Rodzaj oferty współpracy:
wszystkie
Rodzaj współpracy:
wszystkie
Preferowany odbiorca oferty:
wszystkie
Oferta dotyczy branży
REKOMENDOWANE OFERTY WSPÓŁPRACY
First
Prev
Strona 1 z 2
Next
Last
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Numer oferty:
2014/11/04/01

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych , przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Strefa Przedsiębiorczości Kisielice

Numer oferty:
2014/11/03/02

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
energetycznej, energetyki odnawialnej

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Dom Familijny Frombork

Numer oferty:
2016/02/26/02

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Business to business B2B

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
nieruchomości

Preferowany odbiorca oferty sektora:
publicznego, prywatnego
Modrzewina Południe Elbląg

Numer oferty:
2014/01/17/5

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
IT, B + R, produkcja z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, produkcja z wykorzystaniem zaawansowanych technologii

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Inwestycje Biskupiec WMSSE

Numer oferty:
2014/01/17/4

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
spożywczej, nieruchomości, działalność produkcyjna, działalność produkcyjna

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Inwestycje Miasto Iława

Numer oferty:
2014/01/17/7

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
motoryzacyjnej, urządzenia dla przemysłu

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Inwestycje Świętajno

Numer oferty:
2014/11/04/03

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
drzewnej

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Uzdrowisko Gołdap

Numer oferty:
2014/01/17/1

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
turystycznej i rekreacyjnej

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Inwestycje Gmina Iława

Numer oferty:
2014/01/17/6

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
rolnej, spożywczej, inwestycje produkcyjno-usługowe, inwestycje produkcyjno-usługowe

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Zbiornik retencyjny Frombork

Numer oferty:
2016/02/26/01

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
turystycznej i rekreacyjnej, gospodarka wodna, gospodarka wodna

Preferowany odbiorca oferty sektora:
publicznego
Szczytno Nowe Gizewo

Numer oferty:
2014/01/17/3

Typ podmiotu:
Publiczny

Rodzaj oferty współpracy:
Business to public B2P

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
centra przeładunkowe, spedycyjne i logistyczne oraz baza składowa, centra przeładunkowe, spedycyjne i logistyczne oraz baza składowa

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
Inwestycje Olsztynek

Numer oferty:
2014/11/04/02

Typ podmiotu:

Rodzaj oferty współpracy:
Public to Business P2B

Rodzaj wspoółpracy:
Inne formy współpracy

Oferta dotyczy branży:
transportu miedzynarodowego, logistyka/transport, logistyka/transport

Preferowany odbiorca oferty sektora:
prywatnego
First
Prev
Strona 1 z 2
Next
Last
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego