PL EN
Stefczyka Braniewo
Podstawowe dane:
Numer oferty: 12/11/039

Powiat: braniewski

Miejscowość: Braniewo

Powierzchnia (ha): 11,94

Przeznaczenie:
Usługi Produkcja Magazyny/Składy Turystyka/Rekreacja Teren rolniczy
61km - 100km
0km - 10km
0km - 10km
0km -70km
Infrastruktura:
Elektryczność: Tak

Gaz: Nie

Woda: Tak

Kanalizacja: Tak
Położenie
Odległość od drogi krajowej (km): 0,8 - Droga krajowa nr 54

Odległość od lotniska (km): 100 - Gdańsk

Odległość od portu morskiego (km): 43 - Elbląg

Odległość od kolei (km): 0,5 - Braniewo
Komentarz:
Teren położony na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie jednostki wojskowej, mieszkaniowego osiedla wojskowego i magazynów zbożowych, tereny proponowane są do rozwoju funkcji produkcyjno-usługowo-składowej oraz rekreacyjno- sportowej Korzyści dla inwestorów: atrakcyjne ceny gruntów, atrakcyjne lokalizacje terenów pod inwestycje, sprzyjające warunki do rozwoju bazy turystyczno- usługowej, pomoc w załatwianiu spraw formalno- prawnych związanych z uruchomieniem działalności na terenie gminy, pomoc władz miasta i pełna współpraca w ramach negocjacji warunków podjęcia działalności gospodarczej
Opis gminy/miasta: rozwiń
Położenie miasta/gminy:
Atrakcyjne położenie geograficzne miasta. Braniewo leży w pn.-zach. części woj.war-maz. nad rzeką Pasłęką. Od strony pn. graniczy z Zalewem Wiślanym. Głównym walorem położenia Braniewa jest jego bliskie usytuowanie na granicy z Rosją. Przez miasto przebiega kilka międzynarodowych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 54 biegnąca od drogi S22 do przejścia granicznego w Gronowie. Dobre i szybkie połączenie miasta poprzez drogi krajowe z Warszawą i Gdańskiem (S7). Drogi wojewódzkie-nr 507 z Olsztynem i 504 z Elblągiem. Przejścia graniczne: Drogowe-Gronowo/Mamonowo–7km; Grzechotki–ok10 km. Kolejowe- Braniewo, Morskie- Frombork-10 km. Porty: Elbląg–45 km, Gdańsk–100 km, Frombork-10km, Nowa Pasłęka–7 km. Lotnisko: Gdańsk – 100 km
Powierzchnia miasta/gminy(km²): 
12,36
Liczba ludności mieście/gminie(os.): 
17455
Stopa bezrobocia mieście/gminie(%): 
30,3
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy(os.): 
1437
Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: 
Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską.
Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: 
Jednym z atutów Braniewa jest dostępność wykwalifikowanej kadry zawodowej. Na terenie miasta brak jest szkół wyższych, najbliższa uczelnia znajduje się w Elblągu, kierunki kształcenia to: informatyka, budownictwo, mechanika, budowa maszyn, ochrona środowiska, ekonomia, natomiast obecne są szkoły zawodowe: Zespół Szkół Budowlanych, kierunki kształcenia: technik budownictwa, informatyki, spedycji, drogownictwa. Zespół Szkół Zawodowych, kierunki kształcenia: technik spedycji, informatyk, leśnictwa, żywienia, technik agrobiznesu, handlowiec, hotelarstwa.Potencjalni kooperanci: przedsiębiorstwa spedycyjne(kolejowo-drogowe)np. Chemikals,Polfrost; terminale przeładunkowe:gazu-Glob-terminal, sadzy- Konimpex, Makrochem.
Najwieksze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: 
Braniewo ma ponad 700-letnią historię, było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich. W średniowieczu miasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym, gospodarczym i oświatowym z Liceum Hozjanum na czele. Niewątpliwą atrakcją są szlaki turystyczne przebiegające przez miasto i mały ogród zoologiczny oraz sąsiedztwo Zalewu Wiślanego. Liczne tereny rekreacyjne i spacerowe zrewitalizowane w ostatnich latach dzięki funduszom unijnym – amfiteatr miejski z otoczeniem fosy miejskiej, parki i skwery miejskie. Ponadto można skorzystać z – basenu sportowego i rekreacyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno –Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo oraz z przystani żeglarskiej wybudowanej w ramach Pętli Żuławskiej.
zwiń
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Pozostałe wyszukane oferty
Numer oferty:
17/03/346
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
3,3444
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/035
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
0,87
Przeznaczenie
Turystyka/Rekre..
Numer oferty:
14/01/258
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
1,65
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
14/01/258
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
1,65
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
14/01/253
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
0,7869
Przeznaczenie
Numer oferty:
12/11/038
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
13/09/217
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
7,89
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/038
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Numer oferty:
17/03/346
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
3,3444
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/09/217
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
7,89
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
14/01/253
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
0,7869
Przeznaczenie
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/037
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
2,5135
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/035
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
0,87
Przeznaczenie
Turystyka/Rekre..
Numer oferty:
12/11/037
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
2,5135
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego