PL EN
Białuty Iłowo-Osada
Podstawowe dane:
Numer oferty: 12/11/078

Powiat: działdowski

Miejscowość: Iłowo-Osada

Powierzchnia (ha): 38

Przeznaczenie:
Usługi Handel Produkcja
101km - 200km
0km - 10km
0km - 10km
71km - 200km
Infrastruktura:
Elektryczność: Nie

Gaz: Nie

Woda: Nie

Kanalizacja: Nie
Położenie
Odległość od drogi krajowej (km): 1,5 - Droga krajowa E-7

Odległość od lotniska (km): 130 - Warszawa

Odległość od portu morskiego (km): 147 - Elbląg

Odległość od kolei (km): 9 - Iłowo-Osada
Komentarz:
Liczba mieszkańców gminy – 7422 Najbliższe miasta: Działdowo – 22 000 mieszkańców - ok. 14 km Mława – 30 000 mieszkańców – ok. 12 km 19 ha (38 ha – całkowita powierzchnia terenu zawarta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz 61,21 ha – tereny zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada: Symbol w planie P/Ug/EEw/09 - Teren objęty jest częściowo planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony jest jako teren produkcji, usług gospodarczych z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych. Symbol w planie 1P/S/U/03 - w części jako „ przemysł, składy i magazyny, usługi gospodarcze. Pozostała część terenu ujęta jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy jako tereny o dominującej funkcji gospodarczej. Na obszarze terenu planowana budowa kanalizacji deszczowej.
Opis gminy/miasta: rozwiń
Położenie miasta/gminy:
Gmina Iłowo-Osada jest położona w południowo-zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie działdowskim. Gmina jest dobrze skomunikowana poprzez szlak kolejowy E65 Warszawa-Mława-Działdowo-Gdańsk, drogę wojewódzką nr 544 Przasnysz-Mława-Działdowo-Brodnica oraz przez sąsiedztwo z drogą krajową E7 Warszawa –Mława- Nidzica– Gdańsk
Powierzchnia miasta/gminy(km²): 
103,8
Liczba ludności mieście/gminie(os.): 
7375
Stopa bezrobocia mieście/gminie(%): 
22,1
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy(os.): 
724
Obecność SSE: 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A.
Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy: 
W gminie działają dwie podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rada Gminy Iłowo-Osada podjęła Uchwałę Nr XIII/99/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą.
Zasoby kadrowe/szkolnictwo wyższe i zawodowe/potencjalni kooperanci/obecność bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze miasta/gminy/powiatu: 
Szkolnictwo wyższe i zawodowe: Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego ul. Leśna 10a, 13-240 Iłowo-Osada; Kierunki: Liceum ogólnokształcące. Technikum (technik leśnik, technik informatyk, technik elektryk) http://www.zszilowo.edu.pl. Potencjalni kooperanci: TELECOLOR - licencjonowany producent sprzętu RTV marki AKAI De Heus sp. z o.o. – producent pasz i koncentratów dla zwierząt Zakład Wylęgu Drobiu w Iłowie-Osadzie Drewan Zakład Przemysłu Drzewnego A. i I. Anaczkowscy Narzym – produkcja trumien Krymar s.c. PPHU Iłowo-Osada Zakład Przetwórstwa Ryb
Najwieksze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie: 
Zabytkowe Kościoły wpisane do rejestru zabytków ( Narzym –kościół rzymskokatolicki z XIV w. Białuty- kościół rzymskokatolicki z 1884 r. ) Miejsce Pamięci Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej – lasy Białuckie. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Malowniczo Położony , wśród lasów zbiornik wodny Ruda.
zwiń
Rekomendowane oferty inwestycyjne
Numer oferty:
2014/04/001
Miejscowość
Kurzętnik
Powierzchnia
455
Numer oferty:
2014/10/018
Miejscowość
Gronowo
Powierzchnia
5000
Numer oferty:
12/11/039
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
11,94
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/105
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
6,6822
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/06/277
Miejscowość
Górowo Iławeckie
Powierzchnia
4,71
Numer oferty:
12/11/078
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
38
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
16/02/312
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
5,6875
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/311
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
37
Przeznaczenie
Usługi Mieszkal..
Numer oferty:
13/12/218
Miejscowość
Susz
Powierzchnia
3,5316
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/081
Miejscowość
Kisielice
Powierzchnia
0,56
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/052
Miejscowość
Ełk
Powierzchnia
19,1398
Przeznaczenie
Usługi Produkcja ..
Numer oferty:
14/10/279
Miejscowość
Braniewo
Powierzchnia
57,4051
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
12/11/146
Miejscowość
Bartoszyce
Powierzchnia
42,4
Przeznaczenie
Produkcja Magazyn..
Numer oferty:
13/12/219
Miejscowość
Piecki
Powierzchnia
1,7
Przeznaczenie
Usługi Produkcja M..
Numer oferty:
12/11/106
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
4,2327
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
12/11/107
Miejscowość
Nidzica
Powierzchnia
2,22
Przeznaczenie
Handel Produkcja ..
Numer oferty:
14/01/250
Miejscowość
Gmina Ostróda
Powierzchnia
79
Przeznaczenie
Usługi Turystyka..
Numer oferty:
16/02/313
Miejscowość
Frombork
Powierzchnia
1,9
Przeznaczenie
Mieszkalnictwo..
Pozostałe wyszukane oferty
Numer oferty:
14/01/254
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
1,05
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
14/01/254
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
1,05
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
Numer oferty:
12/11/076
Miejscowość
Iłowo-Osada
Powierzchnia
5,52
Przeznaczenie
Usługi Handel Produ..
KONTAKT:

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Investors and Exporters Service Centre Marshal's Office of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship


Phone numbers: + 48 89 512 51 95/72 /70
E-mail: coie@warmia.mazury.pl
www.invest.warmia.mazury.plWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn


Phone number: +48 89 521 12 50
E-mail: office@investinwarmiaandmazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Baza ofert jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego